1 ?

Medische "specialistische" voetzorg

Uw voeten verdienen aandacht.
Medisch pedicure Pondes beschikt, naast haar diploma “medisch pedicure”, over extra kennis en vaardigheden (oud-verpleegkundige) als het gaat om de “Risicovoet”. Deze kennis wordt jaarlijks onderhouden. Onder de  “Risicovoet” valt  de  voetzorg voor cliënten bij wie  extra kwetsbare voeten ontstaan door het krijgen van een ziekte (b.v." Diabetes, Reuma, Parkinson, Dementie, COPD,  zenuw- of vaatproblemen, Kanker , Hersenlijden", ect ), Ook iemand die niet meer voor zijn voeten kan zorgen door ouderdomsklachten, kan onder de "Risicovoet" vallen.

Als client  bent u gebaat bij professionele maar ook specifieke, persoonlijke voetzorg. In samenwerking met andere zorgverleners (huisartsen, praktijkondersteuners, podotherapeuten, wondpoli’s, orthopedisch schoenmakers, thuiszorgverpleegkundigen) wordt voor u gezamenlijk naar de beste oplossing gezocht. 

Vergoeding
Vergoeding voor voetzorg binnen uw basisverzekering is mogelijk.  Dit gold al voor mensen met Diabetes, nu ook  per 2023 voor mensen met  ander onderliggend lijden ( als bv Reuma, Parkinson, vaatlijden, neuropathie, COPD, hersenletsel, kanker, ect.) Uw huisarts verwijst u naar een podotherapeut.De podotherapeut screent uw voeten,  bepaalt uw zorgpofiel.  Valt uw zorgprofiel onder deze basisverzekering dan besteedt zij uw voetzorg ( behandelingen) uit aan de gecontracteerde medisch pedicure. Medisch pedicure Pondes heeft deze contracten voor 2024 opnieuw getekend. U betaalt,  vanaf 2024, dan niets voor medische voetzorg  bij medisch pedicure Pondes. 

Vergoeding via de aanvullende verzekering  is  soms mogelijk,  vraag uw verzekeraar naar uw polis.

 

arrow_upward